ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| สมณศักดิ์ = สมเด็จพระพุฒาจารย์
| วันเกิด = [[17 เมษายน]] [[พ.ศ. 2331]]
| วันบวช = [[พ.ศ. 23502351]]
| วันตาย = [[22 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2415]]
| พรรษา = {{age|2350|0|0|2415|6|22}} 64
| อายุ = {{age|2331|4|17|2415|6|22}} 84
| วัด = [[วัดระฆังโฆสิตาราม]]
| จังหวัด = [[กรุงเทพมหานครธนบุรี]](อดีตตอนท่านยังมีชีวิตอยู่)
| สังกัด = [[มหานิกาย]]
| วุฒิ =
 
== บั้นปลายชีวิต ==
ในราวปี พ.ศ. 2410 เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี ได้มาเป็นประธานก่อสร้างปูชนียวัตถุครั้งสุดท้ายที่สำคัญของท่าน คือ องค์หลวงพ่อโต ที่วัดอินทรวิหาร ครั้นท่านทำการก่อสร้างได้สูงถึงพระนาภี (สะดือ) ก็มีเหตุให้ไม่สำเร็จ เพราะวันเสาร์ แรม 2 ค่ำ เดือน 8 ปีวอก ตรงกับวันที่ 22 มิถุนายน 2415 เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒจารย์ (โต) พรหมรังสี ได้สิ้นชีพิตักษัย (มรณภาพ) บนศาลาเก่าบางขุนพรหมในรัชกาล[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]รวมสิริอายุได้ 84ปี นับพรรษาได้ 64 พรรษา รวมเวลาการเป็นเจ้าอาวาสได้ 20 ปี
 
== กิตติคุณและคุณลักษณะพิเศษบางอย่างเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ==
ผู้ใช้นิรนาม