ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเปลี่ยนแปลงของระดับความรู้สึกตัว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: '''การเปลี่ยนแปลงของระดับความรู้สึกตัว''' ({{lang-en|altered level of consciousness}}) คือภา...)
 
{{กล่องข้อมูล โรค |
Name = การเปลี่ยนแปลงของระดับความรู้สึกตัว<br><small>(Altered level of consciousness)</small>|
Image = |
Caption = |
DiseasesDB = |
ICD10 = {{ICD10|R|40||r|40}} |
ICD9 = {{ICD9|780.0}} |
ICDO = |
OMIM = |
MedlinePlus = |
eMedicineSubj = |
eMedicineTopic = |
eMedicine_mult = |
MeshID = |
}}
'''การเปลี่ยนแปลงของระดับความรู้สึกตัว''' ({{lang-en|altered level of consciousness}}) คือภาวะใดๆ ก็ตาม ที่[[ความตื่นตัว]]ของบุคคลไม่อยู่ในระดับปกติ โดย'''ระดับความรู้สึกตัว''' ({{lang-en|level of consciousness}}) คือการวัดระดับความตื่นตัวของบุคคลที่ทำให้มีการตอบสนองต่อ[[สิ่งเร้า]]จากสิ่งแวดล้อม การมีระดับความรู้สึกตัวลดลงเล็กน้อยอาจจัดอยู่ใน[[ภาวะง่วงงุน]]<ref name=royin>[http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน]. เรียกข้อมูลวันที่ [[4 มีนาคม|4 มี.ค.]] [[พ.ศ. 2554|2554]].</ref> ({{lang-en|lethargy}}) ซึ่งสามารถกระตุ้นให้ตื่นตัวได้โดยง่าย หากลดลงกว่านี้อาจเข้าสู่[[ภาวะตื้อ]] ({{lang-en|obtundation}}) ซึ่งไม่สามารถกระตุ้นให้ตื่นเต็มที่ได้ หากไม่สามารถกระตุ้นให้ตื่นได้เลยเรียกว่า[[ภาวะเงียบงัน]] ({{lang-en|stupor}}) และหากไม่สามารถมีการตอบสนองที่มีความหมายได้เลยเรียกว่า[[โคม่า]] {{lang-en|coma}}) ระดับความรู้สึกตัวนี้สามารถวัดเป็นตัวเลขได้โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า[[แบบประเมินความรู้สึกตัวของกลาสโกว]]
==อ้างอิง==
{{Reflist}}
[[Category:ประสาทศาสตร์]]
[[Category:ประสาทวิทยา]]
[[Category:Intensive care medicine]]
[[Category:เวชศาสตร์ฉุกเฉิน]]
[[Category:ระบบประสาทส่วนกลาง]]
{{โครงแพทย์}}
[[en:Altered level of consciousness]]
11,558

การแก้ไข