ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปางสมาธิ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  13 ปีที่แล้ว
 
==อ้างอิง==
*#สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ [[กรมพระยาดำรงราชานุภาพ]]. '''[[ตำนานพุทธเจดีย์]]'''. ธนบุรี : ศิลปาบรรณาคาร โรงพิมพ์รุ่งวัฒนา, 2513.
*#เรื่องพระพุทธรูปปางต่างๆ หลวงบริบาลบุรีรัตน์ และนายเกษมบุญศรี (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์ขึ้นเพื่อพระราชทานในงานพระราชกุศลราชคฤหมงคลขึ้นพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2500)
*#สกุลศิลปพระพุทธรูปในประเทศไทย อาจารย์จิตร บัวบุศย์
*#ศิลปในประเทศไทย ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิสกุล
*#http://www.dhammathai.org/pang/pang.php
*#http://www.lekpluto.com/index02/special06.html
*#http://www.banfun.com/
 
{{ปางพระพุทธรูป}}
1,678

การแก้ไข