ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บริเทนส์กอตแทเลินต์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัด 35:
* โต๊ะการบาทที่กรรมการนั้งอยู่มีการเปลี่ยนแปลง โต๊ะ 5 ครั้ง
* ครั้งที่ 1 โต๊ะมีสัญลักษณ์ britain got talent อยู่ด้านล่างและมีการบาทอยู่ด้านบนเล็กมากในซีซั่น1ออดิชั่นครั้งแรก
* ครั้งที่ 2 โต๊ะเป็นสี่เหลี่ยม และมีการบาทเป็นสีขาว(การบาทที่โชว์อยู่ด้านบนของตัวออดิชั่นก็เช่นกัน)ในซีซั่นที่ 1 และต่อมา ได้เอามาใช้ในประเทศอเมริกา
* ครั้งที่ 3 เปลี่ยนเป็น8เหลี่นมเพิ่มกรอบรูปการบาทและเพิ่มพื้นหลังด้วยสีฟ้า(เช่นกันกับด้านบน)ในซีซั่น 2-4
* ครั้งที่ 4 เพิ่มการบาทเป็น 4 อัน แต่ใช้แค่วันเดียวเท่านั้น(ด้านบนก็เพิ่มมาด้วย)ในซีซัน 4
165

การแก้ไข