ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอตทัคคะ"

เพิ่มขึ้น 76 ไบต์ ,  10 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
# [[พระมหาโสณาเถรี]] เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ปรารภความเพียร
# [[พระมหาสกุลาเถรี]] เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีทิพยจักษุ
# [[พระนางยโสธรา|พระมหาภัททากุณฑลเกสีเถรี (พระนางยโสธรา)]] เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ตรัสรู้เร็วพลัน
# [[พระมหาภัททกาปิลานีเถรี]] เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีปุพเพนิวาสานุสสติญาณ (ระลึกชาติได้)
# [[พระมหาภัททากัจจานาเถรี|พระนางยโสธรา]] เอตทัคคะในฝ่าย ผู้บรรลุมหาภิญญา
38

การแก้ไข