ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลตำบลจันดี"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  11 ปีที่แล้ว
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== ประชากร ==
ในเขตเทศบาลตำบลจันดีมีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 7,511 คน แบ่งเป็น ชาย 3,687 คน หญิง 3,824 คน และมีจำนวนบ้านเรือนทั้งสิ้น 3,311365 หลังคาเรือน <ref>[สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นอำเภอฉวาง รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2552]. '''สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลจันดี'''. เรียกข้อมูลเมื่อ 23-6-52</ref>
 
== การปกครอง ==
239

การแก้ไข