ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ปุจฉา-วิสัชนา/วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์"

== [[ไม้กลายเป็นหิน]]มี[[ลักษณะ]]อย่างไร ==
 
<!--ไม้กลายเป็นหินมีลักษณะอย่างไร ---->[[พิเศษ:เรื่องที่เขียน/222.123.211.95|222.123.211.95]] 21:46, 15 ธันวาคม 2553 (ICT)
 
 
<!--ไม้กลายเป็นหินมีลักษณะอย่างไร-->--[[พิเศษ:เรื่องที่เขียน/222.123.211.95|222.123.211.95]] 21:46, 15 ธันวาคม 2553 (ICT)
 
== เอทิลอีเทอร์ ราคาเท่าไหร่ี่ ==
 
<!--พิมพ์คำถามใหม่ใต้บรรทัดนี้-->
ราคาเอทิลอีเทอร์ ขายลิตรละเท่าไหร่
 
<!--สิ้นสุดคำถาม อย่าลบโค้ดต่อไปนี้ออก-->--[[พิเศษ:เรื่องที่เขียน/124.122.83.214|124.122.83.214]] 23:36, 15 ธันวาคม 2553 (ICT)
 
== [[บารากุ]] ==
 
ทำไมการสูบ[[บารากุ]] ต้อง[[สูบ]]ผ่าน[[น้ำ]] สูบตรงๆ แบบ[[บุหรี่]] ไม่ได้หรือ
<!--พิมพ์คำถามใหม่ใต้บรรทัดนี้-->
ทำไมการสูบบารากุ ต้องสูบผ่านน้ำ สูบตรงๆ แบบบุหรี่ ไม่ได้หรือ
 
<!--สิ้นสุดคำถาม อย่าลบโค้ดต่อไปนี้ออก-->--[[พิเศษ:เรื่องที่เขียน/124.122.155.221|124.122.155.221]] 11:39, 16 ธันวาคม 2553 (ICT)
 
== ค่าความร้อนของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง ==
 
<!--พิมพ์คำถามใหม่ใต้บรรทัดนี้-->
ค่าความร้อน [MJ/kg] ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง โดยเฉพาะอยากทราบว่า มันขึ้นอยู่กับขนาดของโมเลกุลด้วยหรือไม่คะ ขอบคุณมากค่ะ
 
<!--สิ้นสุดคำถาม อย่าลบโค้ดต่อไปนี้ออก-->--[[พิเศษ:เรื่องที่เขียน/58.9.60.195|58.9.60.195]] 21:33, 18 ธันวาคม 2553 (ICT)
 
== ทำไมน้ำไซเดอร์ที่หายซ่าแล้วจึงยืดอายุดอกไม้ได้ ==
 
ทำไมน้ำไซเดอร์ที่หายซ่าแล้วจึงยืดอายุ[[ดอกไม้]]ได้
<!--พิมพ์คำถามใหม่ใต้บรรทัดนี้-->
ทำไมน้ำไซเดอร์ที่หายซ่าแล้วจึงยืดอายุดอกไม้ได้
 
<!--สิ้นสุดคำถาม อย่าลบโค้ดต่อไปนี้ออก-->--[[พิเศษ:เรื่องที่เขียน/223.206.157.129|223.206.157.129]] 22:50, 24 ธันวาคม 2553 (ICT)
 
== [[ANONTMANA]]มีความหมายตรงกับอะไรบ้าง นน--[[พิเศษ:เรื่องที่เขียน/61.19.65.28|61.19.65.28]] 21:28, 26 ธันวาคม 2553 (ICT) ==
 
<!--พิมพ์คำถามใหม่ใต้บรรทัดนี้-->
[[ANONTNAMA]]มีความหมายตรงกับอะไรบ้าง นน--[[พิเศษ:เรื่องที่เขียน/61.19.65.28|61.19.65.28]] 21:28, 26 ธันวาคม 2553 (ICT)
 
<!--สิ้นสุดคำถาม อย่าลบโค้ดต่อไปนี้ออก-->--[[พิเศษ:เรื่องที่เขียน/61223.19206.65157.28129|61223.19206.65157.28129]] 2122:2850, 2624 ธันวาคม 2553 (ICT)
 
== [[ANONTNAMA]]ANONTMANA มีความหมายตรงกับอะไรบ้าง นน--[[พิเศษ:เรื่องที่เขียน/61.19.65.28|61.19.65.28]] 21:3328, 26 ธันวาคม 2553 (ICT) ==
 
<!--ไม้กลายเป็นหินANONTNAMA มีลักษณะอย่างไร-->ความหมายตรงกับอะไรบ้าง นน--[[พิเศษ:เรื่องที่เขียน/22261.12319.21165.9528|22261.12319.21165.9528]] 21:4628, 1526 ธันวาคม 2553 (ICT)
<!--พิมพ์คำถามใหม่ใต้บรรทัดนี้-->
[[ANONTNAMA]]มีความหมายตรงกับอะไรบ้าง นน--[[พิเศษ:เรื่องที่เขียน/61.19.65.28|61.19.65.28]] 21:33, 26 ธันวาคม 2553 (ICT)
 
ใน[[กูเกิล]] ไม่พบว่ามีึ[[คำ]]ดังกล่าวอยู่ใน[[เว็บไซต์]]อื่นเลย ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า คุณเป็นผู้เขียนคำ ๆ นั้นเป็นคนแรก (อาจเป็น[[การทับศัพท์]] หรือ อาจเกิดจากการสะกดคำผิด) --[[พิเศษ:เรื่องที่เขียน/202.28.27.5|202.28.27.5]] 15:41, 27 ธันวาคม 2553 (ICT)
<!--สิ้นสุดคำถาม อย่าลบโค้ดต่อไปนี้ออก-->--[[พิเศษ:เรื่องที่เขียน/61.19.65.28|61.19.65.28]] 21:33, 26 ธันวาคม 2553 (ICT)
ผู้ใช้นิรนาม