ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ป่า"

==== ป่าดิบเขา ====
ป่าดิบเขา (Hill Evergreen Forest) เป็นป่าที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล ตั้งแต่ 1,000 เมตรขึ้นไป ส่วนใหญ่อยู่บนเทือกเขาสูงทางภาคเหนือ และบางแห่งในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่นที่ [[อช.ทุ่งแสลงหลวง]] และ [[อช.น้ำหนาว]] เป็นต้น มีปริมาณน้ำฝนระหว่าง 1,000 ถึง2,000 ม. พืชที่สำคัญได้แก่ไม้วงศ์ก่อ เช่น [[ก่อสีเสียด]] [[ก่อตาหมูน้อย]] [[อบเชย]] [[มีป่าเบจพรรณด้วย]] เป็นต้น บางทีก็มี[[สนเขา]]ขึ้นปะปนอยู่ด้วย ส่วนไม้พื้นล่างเป็นพวก[[เฟิร์น]] [[กล้วยไม้ดิน]] [[มอส]]ต่าง ๆ ป่าชนิดนี้มักอยู่บริเวณต้นน้ำลำธาร
028143112รานคนจนรานคนรวยรานคนรใย02814311214310865360193
 
=== ป่าสน ===
ผู้ใช้นิรนาม