ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปางสมาธิ"

*'''พระคาถาบูชา'''
คาถาสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี สวด ๑๙ จบ
''ปูเรนตัม โพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง เยนะ สังวิหิตารักขัง มะหาสัตตัง วะเนจะราฯ''
''จิรัสสัง วายะมัน ตานิเนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง พรัหมมัน ตินติ อักขาตัง ปะริตตัน ตัมภะฌามะเหฯ''
 
==ดูเพิ่ม==
1,678

การแก้ไข