ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยนาฏศิลป"

== วิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่ง ==
# วิทยาลัยนาฏศิลป<br />119 หมู่ 3 ต.[[ศาลายา]] อ.[[พุทธมณฑล]] จ.[[นครปฐม]] 73170
# [[วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี]]<br />ศูนย์ราชการกรมศิลปากร จังหวัดสุพรรณบุรี เลขที่ 119 หมู่ที่ 1 ถ.[[สุพรรณบุรี-ชัยนาท]] ต.[[สนามชัย]] อ.[[เมืองสุพรรณบุรี]] จ.[[สุพรรณบุรี]] 72000
# [[วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง]]<br />28 ต. บางแก้ว อ.[[เมืองอ่างทอง]] จ.[[อ่างทอง]]
# [[วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี]]<br />ถ.[[รามเดโช]] ต.[[ทะเลชุบศร]] อ.[[เมืองลพบุรี]] จ.[[ลพบุรี]] 15000
# [[วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี]]<br />ถ.[[ชวนะอุทิศ]] ต.[[วัดใหม่]] อ.[[เมืองจันทบุรี]] จ.[[จันทบุรี]]
# [[วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย]]<br /> ถ.[[จรดวิถีถ่อง]] ต.[[บ้านกล้วย]] อ.[[เมืองสุโขทัย]] จ.[[สุโขทัย]]
# [[วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่]]<br />เลขที่ 1 ถ.[[สุรยวงค์]] ซ. 2 ต.[[หายยา]] [[อ.เมืองเชียงใหม่]] จ.[[เชียงใหม่]]
# [[วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา]]<br />เลขที่ 444 หมู่ 10 [[ถ.มิตรภาพ]] บ้านดอน ต.โคกกรวด [[อ.เมืองนครราชสีมา]] จังหวัด[[นครราชสีมา]]
# [[วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด]]<br />เลขที่ 25 ถ.[[กองพลสิบ]] ต.[[ในเมือง]] อ.[[เมืองร้อยเอ็ด]] จ.[[ร้อยเอ็ด]]
# [[วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์]]<br />ถ.[[สนามบิน]] อ.[[เมืองกาฬสินธุ์]] จ.[[กาฬสินธุ์]]
# [[วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง]]<br />150 หมู่ที่ 1 ต.ควนมะพร้าว อ.[[เมืองพัทลุง]] จ.[[พัทลุง]]
# [[วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช]]<br />หมู่ 11 ต.[[ท่าเรือ]] อ.[[เมืองนครศรีธรรมราช]] จ.[[นครศรีธรรมราช]]
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม