ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ"

| 32
| [[ปากเกร็ด]] - [[ท่าเตียน]]
| รถโดยสารประจำทางสีครีม-แดง</br>รถโดยสารประจำทางปรับอากาศสีครีม - น้ำเงิน
|-
| 50
| 203
| อู่[[ตำบลไทรม้า|ท่าอิฐ]] - [[สนามหลวง]]
| รถโดยสารประจำทางสีครีม-แดง</br>รถโดยสารประจำทางปรับอากาศสีครีม-น้ำเงิน
|-
| 505
86

การแก้ไข