ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อันดับสัตว์กินแมลง"

ลบ หมวดหมู่:สัตว์มีแกนสันหลัง ออก ด้วยสจห.
(ลบ หมวดหมู่:สัตว์ ออก ด้วยสจห.)
(ลบ หมวดหมู่:สัตว์มีแกนสันหลัง ออก ด้วยสจห.)
{{โครงสัตว์}}
 
[[หมวดหมู่:สัตว์มีแกนสันหลัง]]
[[หมวดหมู่:สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม]]
 
9,287

การแก้ไข