ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การมหาชน"

* [[สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง]]
* [[สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร]]
* [[สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน)]]
 
=== กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ===
* [[สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ]], สพภ. <!-- (Biodiversity-Based Economy Development Office) -->
ผู้ใช้นิรนาม