ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิจินไท่จู่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
*พระสนมหยวน(乌古论元妃)
#องค์ชายสี่ อ๋องเลี้ยง หวางเอี๋ยนซงบี๋(四子梁王完颜宗弼,名 兀术)
#องค์ชายแปด อ๋องเว๋ย หวางเอี๋ยนซงเฉี้ยง (八子[9]卫王完颜宗强,名 阿鲁)
#องค์ชายเก้า อ๋องซู่ หวางเอี๋ยนซงหมิ่น(九子[9]蜀王完颜宗敏,名 阿鲁补)
*พระสนมเสี่ยวชวง(萧崇妃)
#อ๋องจี๋ หวางเอี๋ยนซี้นี้เลี๋ย(纪王完颜习泥烈)
25

การแก้ไข