ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิจินไท่จู่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
พระราชอนุชาจึงขึ้นครองราชย์เป็น[[จักรพรรดิจินไท่จง]]
 
=พระบิดา พระมารดา และพระเชษฐาอนุชา=
*พระบิดา หวางเอี๋ยนเหอลี่เป่า(完颜劾里钵)
*พระมารดา อี๋เจี่ยนฮองเฮา จากสกุล นาล่าน(翼简皇后拏懒氏)
*พระเชษฐา จินคังจง หวางเอี๋ยนฮู่หย่าซู๋(金康宗完颜乌雅束)
*พระอนุชา อ๋องเว๋ย หวางเอี๋ยนหว๋อไต๋(魏王完颜斡带)
*พระอนุชา พระเจ้าจินไท่จง หวางเอี๋ยนอู่ฉี่หม่าย(金太宗完颜晟,名 吴乞买)
*พระอนุชา อ๋องเลี้ยว หวางเอี๋ยนเซี๋ยเย่(辽王完颜杲,名 斜也)
*พระอนุชา อ๋องเว๋ย หวางเอี๋ยนหว๋อไซ๋(卫王完颜斡赛)
*พระอนุชา อ๋องลู่ หวางเอี๋ยนหว๋อเจ่อ(鲁王完颜斡者)
*พระอนุชา อ๋องฮ๋าน หวางเอี๋ยนอู่กู๋ไน่(汉王完颜乌故乃)
*พระอนุชา อ๋องลู่ หวางเอี๋ยนตูมู่(鲁王完颜阇母)
*พระอนุชา อ๋องอี๋ หวางเอี๋ยนช้าล๋า(沂王完颜查剌)
*พระอนุชา อ๋องยุ๋น หวางเอี๋ยนอู่ตัวปู่(郓王完颜昂,名 吾都补)
==ฮองเฮา พระสนม และพระโอรสธิดา==
*เชิงหมู่ฮองเฮาจากสกุลต้างกั๋ว(圣穆皇后唐括氏)
#องค์ชายสาม จินรุ๋ยจง หวางเอี๋ยนซงเอี้ยว (三子金睿宗完颜宗尧,名 讹里朵)
#อ๋องบิน หวางเอี๋ยน เอ้อลู่ตัว(豳王完颜讹鲁朵)
*พระสนมหยวน(乌古论元妃)
 
#องค์ชายสี่ อ๋องเลี้ยง หวางเอี๋ยนซงบี๋(四子梁王完颜宗弼,名 兀术)
#องค์ชายแปด อ๋องเว๋ย หวางเอี๋ยนซงเฉี้ยง (八子[9]卫王完颜宗强,名 阿鲁)
#องค์ชายเก้า อ๋องซู่ หวางเอี๋ยนซงหมิ่น(九子[9]蜀王完颜宗敏,名 阿鲁补)
*พระสนมเสี่ยวชวง(萧崇妃)
#อ๋องจี๋ หวางเอี๋ยนซี้นี้เลี๋ย(纪王完颜习泥烈)
#อ๋องซี หวางเอี๋ยนนิ้งจี้(息王完颜宁吉)
#อ๋องจู่ หวางเอี๋ยนอ๋านซุน(莒王完颜燕孙)
*เนี้ยงจี่อ ตู้ นู่ เค่อ(娘子独奴可)
#อ๋องเย๋ หวางเอี๋ยนหว๋อฮู(邺王完颜斡忽)
 
 
25

การแก้ไข