ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิจินไท่จู่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
==ฮองเฮา พระสนม และพระโอรสธิดา==
#*เชิงหมู่ฮองเฮาจากสกุลต้างกั๋ว(圣穆皇后唐括氏)
*#องค์ชายห้า จินฮุ่ยจง หวางเอี๋ยนซงจุ๋น พระบิดาของพระเจ้าจินซิจง(五子、嫡长子金徽宗完颜宗峻,名 绳果)
*#องค์ชายเจ็ด อ๋องเฟิง หวางเอี๋ยนซงเฉา(七子丰王完颜宗朝,名 乌烈 (列蒲阳虎))
*#อ๋องเจ๋า หวางเอี๋ยนซงเจี้ย(赵王完颜宗杰,名 没里野)
#*กวงอี๋ฮองเฮาจากสกุลเป้ยหม่าน(光懿皇后裴满氏)
*#องค์ชายใหญ่ อ๋องเลี้ยว หวางเอี๋ยนซงก๋าน พระบิดาของพระเจ้าจินเต๋อจง(长子辽王完颜宗干,名 斡本(海陵王时为金德宗,金世宗时降为辽王))
#*ฉินเซี๋ยนฮองเฮาจากสกุลเฮอเซ่อลี่(钦宪皇后纥石烈氏)
* #องค์ชายรอง อ๋องซ๋ง หวางเอี๋ยนซงหว๋าง(二子宋王完颜宗望,名 斡离不)
* #องค์ชายหก อ๋องเฉิน หวางเอี๋ยนซงจุ๋น(六子陈王完颜宗隽,名 讹鲁观)
* #อ๋องเฉิ้น หวางเอี๋ยนเอ้อลู่(沈王完颜讹鲁)
#*ซวนเซี๋นฮองเฮาจากสกุลปู๋ซ๋าน(宣献皇后仆散氏)
*#องค์ชายสาม จินรุ๋ยจง หวางเอี๋ยนซงเอี้ยว (三子金睿宗完颜宗尧,名 讹里朵)
* #อ๋องบิน หวางเอี๋ยน เอ้อลู่ตัว(豳王完颜讹鲁朵)
 
 
ผู้ใช้นิรนาม