ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาร์เอ็นเอ"

(โรบอต เพิ่ม: ht:Asid ribonikleyik)
 
== การสังเคราะห์ ==
การสังเคราะห์ RNA ถูกเร่งปฏิกิริยาโดย [[เอนไซม์]] [[อาร์เอ็นเอ พอลิเมอเรส]] (RNA polymerase) ใช้ DNA เป็นแม่แบบ เริ่มต้นการสังเคราะห์โดยการเชื่อมต่อกับเอนไซม์ตรงตำแหน่ง [[โปรโมเตอร์]] (promoter) ซีเควนซ์ (sequence) ใน DNA (ตามธรรมดาพบ "อัพสตรีม" (upstream) ของ [[ยีน]]) DNA ดับเบิลเฮลิกซ์จะคลายตัวออกโดยการทำงานของเอนไซม์ [[เฮลิเคส]] (helicase) แล้วเอนไซม์จะเคลื่อนไปตามแม่แบบเกลียวในทิศทางจาก 3’ -> 5’ และการสังเคราะห์โมเลกุลของ RNA จะมีทิศทางจาก 5’ -> 3’tuigyiiiiiiiiiiiiiiutiiytytu
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม