ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าซุกจงแห่งโครยอ"

== พระราชวงศ์ ==
*'''พระราชบิดา''' [[พระเจ้ามุนจงแห่งโครยอ|พระเจ้ามุนจง]] (문종)
*'''พระราชมารดา''' สมเด็จพระมเหสีราชินีอินเย ตระกูล ลี (인예왕후, 이씨,仁睿王后) ธิดาของ ลีจายอน
 
'''พระมเหสี'''
*สมเด็จพระมเหสีมยองอีราชินีมยองอึย ตระกูลยู (명의왕후 유씨, 明懿王后)
 
'''พระราชโอรส'''
*[[พระเจ้าเยจงแห่งโครยอ|องค์ชายเยจง]] (예종, 睿宗) พระราชโอรสของสมเด็จพระราชินีมยองอึย ตระกูลยู
*องค์ชายซังทังฮู (상당후, 上黨侯) พระราชโอรสของสมเด็จพระราชินีมยองอึย ตระกูลยู
*องค์ชายวอนมยอง (원명국사, 圓明國師) พระราชโอรสของสมเด็จพระราชินีมยองอึย ตระกูลยู
*องค์ชายแทบัง (대방공, 帶方公) พระราชโอรสของสมเด็จพระราชินีมยองอึย ตระกูลยู
*องค์ชายแทวอน (대원공, 大原公) พระราชโอรสของสมเด็จพระราชินีมยองอึย ตระกูลยู
*องค์ชายเจอัน (제안공, 齊安公) พระราชโอรสของสมเด็จพระราชินีมยองอึย ตระกูลยู
*องค์ชายทงอึยฮู (통의후, 通義侯) พระราชโอรสของสมเด็จพระราชินีมยองอึย ตระกูลยู
 
'''พระราชธิดา'''
*องค์หญิงแทนยอง (대녕궁주, 大寧宮主) พระราชธิดาของสมเด็จพระราชินีมยองอึย ตระกูลยู
*องค์หญิงฮึงซู (흥수궁주, 興壽宮主) พระราชธิดาของสมเด็จพระราชินีมยองอึย ตระกูลยู
*องค์หญิงอันซู (안수궁주, 安壽宮主) พระราชธิดาของสมเด็จพระราชินีมยองอึย ตระกูลยู
*องค์หญิงบกนยอง (복녕궁주, 福寧宮主) พระราชธิดาของสมเด็จพระราชินีมยองอึย ตระกูลยู
 
'''พระโอรส'''
*[[พระเจ้าเยจงแห่งโครยอ|พระเจ้าเยจง]] (예종, 睿宗)
*ท่านชายซังดัง (상당후, 上黨侯)
*ท่านชายวอนมยอง (원명국사, 圓明國師)
*ท่านชายแทบัง (대방공, 帶方公)
*ท่านชายแทวอน (대원공, 大原公)
*ท่านชายเจอัน (제안공, 齊安公)
*ท่านชายทงอี (통의후, 通義侯)
 
'''พระธิดา'''
*องค์หญิงแทยอง (대녕궁주, 大寧宮主)
*องค์หญิงฮึงซู (흥수궁주, 興壽宮主)
*องค์หญิงอันซู (안수궁주, 安壽宮主)
*องค์หญิงพกยอง (복녕궁주, 福寧宮主)
 
{{รายการอ้างอิง}}
ผู้ใช้นิรนาม