ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{สั้นมาก}}
{{กล่องข้อมูล โรงเรียน
| name = โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
| native_language =
| native_name =
| en_name = Srikranuan Wittayakhom school
| image = [[ไฟล์:ตราประจำโรงเรียน.jpg|150px|ตราประจำโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม]]
| caption = ตราสัญลักษณ์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
| address = เลขที่ 406 หมู่ที่ 18 [[ถนนกระนวน-ท่าคันโท]] [[ตำบลหนองโก]] [[อำเภอกระนวน]] [[จังหวัดขอนแก่น]]
| abbr= ศ.ก.ว./S.K.W
| code = 09400901
| establish_date = [[18 เมษายน]] [[พ.ศ. 2516]]
| founder =
| type = [[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ]]
| group = [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]]
| class_range = มัธยมศึกษา
| headman = นายสมยศ รัตนถา
| motto = วิชฺชาคุณธมฺมิโก โหติ วินยาภรโณ(มีความรู้ คู่คุณธรรม นำวินัย)
| song = มาร์ชศรีกระนวนวิทยาคม
| color = [[สีฟ้า |{{แถบสีสามกล่อง|#00BFFF}} สีฟ้า]] <br /> {{แถบสีสามกล่อง|pink}} [[สีชมพู]]
| campus =
| branch = [[โรงเรียนยางคำพิทยาคม]] [[โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา]]
| website = [http://www.skwk.ac.th]
| footnote =
}}
 
 
'''โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม''' [[อำเภอกระนวน]] [[จังหวัดขอนแก่น]] เป็นหน่วยงานของ[[รัฐบาล]]ซึ่งจัดการศึกษาในรูปแบบของโรงเรียนระดับ[[มัธยมศึกษา]] สังกัด[[กองมัธยมศึกษา]] [[กรมสามัญศึกษา]] (เดิม) [[กระทรวงศึกษาธิการ]] ปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนในสายสามัญ รูปแบบสหศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีจำนักเรียนมากกว่า 3,000 คน และบุคลากรทางการศึกษาอีกกว่า 150 คน ซึ่งปัจจุบันจัดอยู่ในประเภท[[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ]] สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]] กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมดของโรงเรียนจำนวน 52 ไร่ 17 ตารางวา
117

การแก้ไข