ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลำตัด"

สังคายนาวิกิพีเดียรอบที่ 2 +เก็บกวาด
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(สังคายนาวิกิพีเดียรอบที่ 2 +เก็บกวาด)
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{รอการตรวจสอบ}}{{สั้นมาก}}
{{สั้นมาก}}
'''ลำตัด''' เป็น[[การแสดง]]ที่มาจากการแสดง[[ลิเก]]บันตนของ[[มลายู]]
'''ลำตัด''' เป็นการแสดงที่มาจากการแสดง[[ลิเก]]บันตนของแขก[[มลายู]] ลำตัดจะมีลักษณะตัด และเฉือนกันด้วยเพลง (ลำ) การว่าลำตัดจึงเป็นการว่าเพลงรับฝีปากของฝ่ายชาย และฝ่ายหญิงโดยตรง มีทั้งบทเกี้ยวพาราสี ต่อว่า เสียดสี แทรกลูกขัด ลูกหยอด ให้ได้ตลกเฮฮากัน สำนวนกลอนมีนัยยะออกเป็นสองแง่สองง่าม เครื่องดนตรีที่ใช้ คือ กลองรำมะนา ฉิ่ง วิธีแสดงจะมีต้นเสียงร้องก่อน โดยส่งสร้อยให้ลุกคู่ร้องรับ แล้วจึงด้นกลอนเดินความ เมื่อลงลูกคู่ก็จะรับด้วยสร้อยเดิมพร้อมกับตีรำมะนา และฉิ่งเข้าจังหวะการร้องรับนั้นด้วย
 
{{ศิลปะการแสดงไทย}}
 
[[หมวดหมู่:ศิลปะการแสดงไทย]]
 
{{โครงวัฒนธรรม}}
ลำตัด เป็นการแสดงที่มาจากการแสดงบันตนของแขกมลายู ลำตัดจะมีลักษณะตัด และเฉือนกันด้วยเพลง (ลำ) การว่าลำตัดจึงเป็นการว่าเพลงรับฝีปากของฝ่ายชาย และฝ่ายหญิงโดยตรง มีทั้งบทเกี้ยวพาราสี ต่อว่า เสียดสี แทรกลูกขัด ลูกหยอด ให้ได้ตลกเฮฮากัน สำนวนกลอนมีนัยยะออกเป็นสองแง่สองง่าม เครื่องดนตรีที่ใช้ คือ กลองรำมะนา ฉิ่ง วิธีแสดงจะมีต้นเสียงร้องก่อน โดยส่งสร้อยให้ลุกคู่ร้องรับ แล้วจึงด้นกลอนเดินความ เมื่อลงลูกคู่ก็จะรับด้วยสร้อยเดิมพร้อมกับตีรำมะนา และฉิ่งเข้าจังหวะการร้องรับนั้นด้วย
 
ลำตัด เป็นการแสดงที่มาจากการแสดงลิเกบันตนของมลายู
15,884

การแก้ไข