ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คาร์บอนเครดิต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: '''คาร์บอนเครดิต''' คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลดได้จาก...)
 
'''คาร์บอนเครดิต''' คือ ปริมาณ[[ก๊าซเรือนกระจก]]ที่สามารถลดได้จากการดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด หรือ CDM (Clean Development Mechanism) ถูกนำมาใช้เพื่อเป็นกลไกเพื่อประเทศที่พัฒนาแล้วจะประสบปัญหาในการลดปริมาณก๊าซ สามารถซื้อโควต้าคาร์บอนจากผู้ประกอบการในประเทศกำลังพัฒนาที่มีโโครงการพัฒนาที่สะอาดที่เรียกว่า [[การค้าขายแลกเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจก]]
 
โครงการพัฒนาที่สะอาดตาม[[พิธีสารเกียวโต]] ซึ่งมีสิทธิ์ขายคาร์บอนเครดิต ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงาน การผลิตพลังงานหมุนเวียน การเปลี่ยนเชื้อเพลิง การกักเก็บและการเผาทำลายก๊าซมีเทน การปรับเปลี่ยนวิธีการทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์ การจัดการน้ำเสียและขยะ และการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เป็นต้น <ref>http://www.tistr.or.th/tistrblog/?p=663</ref>
14,527

การแก้ไข