ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธงชาติไนเจอร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต เพิ่ม: yo:Flag of Niger)
{{รอการตรวจสอบ}}
[[ไฟล์:Flag of Niger.svg|thumb|200px|right|[[ไฟล์:FIAV 111000.svg|20px]] ธงชาติไนเจอร์ สัดส่วนธง 6:7]]
'''[[ธงชาติ]][[ไนเจอร์]]''' เป็น[[ธงสามสี]]รูป[[สี่เหลี่ยมผืนผ้า]] พื้นธงแบ่งเป็น 3 แถบตามแนวนอน แต่ละแถบนั้นกว้างเท่ากัน โดยแถบบนมี[[สีส้ม]] แถบกลางเป็น[[สีขาว]] และแถบล่างคือ[[สีเขียว]] กลางแถบสีขาวเป็นดวงกลมสีส้ม ลักษณะของธงนี้ได้รับอิทธิพลจาก[[ธงชาติฝรั่งเศส]] ซึ่งเป็นชาติเจ้าอาณานิคมเดิม เช่นเดียวกับธงของหลายประเทศที่เคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส
 
ก่อนหน้าที่ประเทศไนเจอร์จะประกาศเอกราชจากดินแดน[[แอฟริกาตะวันตกของฝรั่งเศส]] ได้มีการออกแบบธงชาติไนเจอร์ขึ้นในปี [[พ.ศ. 2501]] และได้รับการรับรองจากรัฐสภาดินแดนอาณานิคมไนเจอร์เมื่อวันที่ [[23 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2502]] อันเป็นเวลาก่อนการจัดตั้งสาธารณรัฐในเครือ[[ประชาคมฝรั่งเศส]]เพียงไม่นาน (ตรงกับวันที่ [[18 ธันวาคม]] ปีเดียวกัน) ธงนี้ยังคงใช้เป็นธงชาติไนเจอร์เมื่อได้รับเอกราชในปี [[พ.ศ. 2503]] และยังคงกำหนดเป็นธงชาติตามรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐไนเจอร์ ค.ศ. 1999 ในปี พ.ศ. 2542 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะใดๆ ในรัฐบัญญัติของรัฐบาลสาธารณรัฐไนเจอร์ เลขที่ 59-1 ("Actes du Government de la Republique du Niger No, 59-1") ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502 ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารราชการสาธารณรัฐไนเจอร์ ฉบับที่ 1 (''Journal Officiel de la Republique du Niger No. 1'') วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2503 ได้กำหนดลักษณะของธงชาติอย่างเป็นทางการไว้เช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1993 และ ค.ศ. 1999 อย่างไรก็ตาม ไม่มีเอกสารราชการใดที่ระบุสัดส่วนธงและดวงกลมกลางธงชาติที่แน่นอนไว้เลย<ref>ดูที่มาตรา 1 หมวด 1 ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐไนเจอร์ ค.ศ. 1999: [http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CAFRAD/UNPAN002961.pdf Constitution Du Niger Du 18 Juillet 1999 (Promulguée par décret N° 99-320 / PCRN du 09 Août 1999)] และ[http://www.presidence.ne/symboles.php ข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงานประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐไนเจอร์]</ref>
ผู้ใช้นิรนาม