ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ย่านการค้า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
{{โครง}}
<references/>
<ref>ดร.จินต์จุฑา อิสริยภัทร์,การจัดการย่านการค้า,มหาวิทยาลัยศรีปทุม,2553, บทที่1 </ref>{{เก็บกวาด}}
{{ต้องการอ้างอิง}}
34

การแก้ไข