ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ย่านการค้า"

เพิ่มขึ้น 163 ไบต์ ,  11 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ตัวอย่าง
Community mall ของหมู่บ้าน
ตลาดสดประจำจังหวัด
ตลาดสาธารณะเทศบาลเมือง
ตลาดโต้รุ่ง
ตลาดนัด
 
4.ย่านท้องถิ่น
เป็นย่านที่ขายสินค้าสำหรับคนท้องถิ่นเท่านั้น เป็นย่านที่จะทราบกันแต่ในจังหวัดหรือหมู่บ้าน หรือชุมชน
ตลาดน้ำคลองลัดมะยม
ตลาดกลางผลิตผลทางการเกษตร
 
5.ย่านท่องเที่ยว
34

การแก้ไข