ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์"

substituteTemplate
(substituteTemplate)
}}
 
'''พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์''' ในรัชกาลที่๕ หรือพระนามเดิม '''หม่อมเจ้าปิ๋ว ลดาวัลย์''' เป็นพระธิดาพระองค์รองใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลดาวัลย์ กรมหมื่นภูมินทรภักดี]] อันประสูติแต่เจ้าจอมมารดาจีน เมื่อวันศุกร์ที่ [[๒๖ มกราคม]] [[พ.ศ. 2397|พ.ศ. ๒๓๙๗]] <ref>http://theyoung.net/tamneap_vip/49_queen/49_37.htm</ref><ref>{{user:2T/ref/พระภรรยาเจ้าและสมเด็จเจ้าฟ้าในรัชกาลที่ 5}}</ref>อ้างหนังสือ
|ผู้แต่ง=จิรวัฒน์ อุตตมะกุล
|ชื่อหนังสือ=พระภรรยาเจ้า และสมเด็จเจ้าฟ้า ในรัชกาลที่ ๕
|URL=
|จังหวัด=กรุงเทพ
|พิมพ์ที่=สำนักพิมพ์มติชน
|ปี= พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2548
|ISBN=974-322-964-7
|หน้า=หน้าที่
|จำนวนหน้า=398
}}
</ref>
 
หม่อมเจ้าปิ๋ว ลดาวัลย์ เมื่อประสูติทรงประทับอยู่ที่วังของพระบิดา โดยมี[[กรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร ]] (ทูลกระหม่อมแก้ว) ทรงเป็นผู้อภิบาล ทรงมีพระเชษฐภคินีและพระขนิษฐาที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาจีน ๒ พระองค์ และได้ถวายพระองค์เป็นพระอรรคชายาเธอใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งสามพระองค์ คือ
123,859

การแก้ไข