ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนสิรินธร"

== ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง ==
 
* '''[[อรอุมา เกษตรพืชผล]]''' : ผู้ประกาศข่าว พิธีกร
* '''[[วัลลภ ตังคณานุรักษ์]]''' เลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และยังเป็นคณะกรรมการเกี่ยวกับเด็กอีกมากมาย
 
{{โรงเรียนประจำจังหวัด}}
ผู้ใช้นิรนาม