ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชวงศ์สุโขทัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[ไฟล์:Ekatotsarotwpamok06.jpg|thumb|light|พระบรมรูปสมเด็จ[[สมเด็จพระเอกาทศรถ]] ประดิษฐาน ณ วัดป่าโมก [[อำเภอป่าโมก]] [[จังหวัดอ่างทอง]]]]
 
'''ราชวงศ์สุโขทัย''' เป็น[[ราชวงศ์]]ที่ 3 ที่ปกครอง[[กรุงศรีอยุธยา]] โดยสืบเชื้อสายจากกษัตริย์แห่ง[[กรุงสุโขทัย]] ประกอบด้วย
 
#'''[[สมเด็จพระมหาธรรมราชา]] '''หรือ''' สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 1''' ทรงปรับปรุงพระนครเพื่อรับมือข้าศึก เสวยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. ๒๑๑๒2112 เสด็จสวรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๑๓๓2133 ครองราชย์ทั้งสิ้น ๒๑21 ปี
#'''[[สมเด็จพระนเรศวรมหาราช]] '''หรือ''' สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2''' ทรงประกาศอิสรภาพจากการเป็นประเทศราชของ[[พม่า]] ทรงทำสงครามเพื่อกอบกู้เอกราช ทรงปรับปรุงการปกครองเพื่อดึงอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางมากขึ้นเพื่อความมั่นคงของราชอาณาจักร เสวยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. ๒๑๓๓2133 เสด็จสวรคตเมือ พ.ศ. ๒๑๔๘2148 ครองราชย์ทั้งสิ้น ๑๕15 ปี
#'''[[สมเด็จพระเอกาทศรถ]]''' หรือ''' สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 3''' ทรงประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเรียกเก็บ[[ภาษีอากร]]รูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น เสวยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. ๒๑๔๘2148 เสด็จสวรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๑๖๓2163 ครองราชย์ทั้งสิ้น ๑๕15 ปี
#'''[[สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์]]''' หรือ''' สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 4''' เสวยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. ๒๑๖๓2163 เสด็จสวรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๑๖๓2163 ครองราชย์ไม่ถึงปี
#'''[[สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม]]''' หรือ''' สมเด็จพระบรมราชาที่ 1''' ทรงประกาศใช้กฎหมายการศาล เสวยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. ๒๑๖๓2163 เสด็จสวรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๑๗๑2171 ครองราชย์ทั้งสิ้น 8 ปี
#'''[[สมเด็จพระเชษฐาธิราช]] '''หรือ''' สมเด็จพระบรมราชาที่ 2''' ส่งราชทูตไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับ[[ประเทศญี่ปุ่น]]ในปี พ.ศ. ๒๑๗๓2173 เสวยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. ๒๑๗๑2171 เสด็จสวรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๑๗๒2172 ครองราชย์ทั้งสิ้น 1 ปี
#'''[[สมเด็จพระอาทิตยวงศ์]]''' เสวยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. ๒๑๗๒2172 เสด็จสวรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๑๗๒2173 ครองราชย์ทั้งสิ้น ๓๖36 วัน
 
==ดูเพิ่ม==
|ถัดไป = [[ราชวงศ์ปราสาททอง]]
|จำนวนถัดไป =
|ช่วงเวลา = [[พ.ศ. 2112|พ.ศ. ๒๑๑๒]] - [[พ.ศ. 2172|พ.ศ. ๒๑๗๒]]
}}
{{จบกล่อง}}
ผู้ใช้นิรนาม