ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วานิช โปตะวณิช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[ไฟล์:วานิช โปตะวนิช.jpg|thumb|150px]]
'''วานิช โปตะวนิช''' ({{lang-en|Vanich Potavanich}}) ชื่อเล่น : โปตะ หรือ เจี๊ยบ
'''วานิช โปตะวนิช''' ({{lang-en|Vanich Potavanich}}) นัก[[ทรัมเปต]] หัวหน้ากลุ่มทรัมเปต และ[[วาทยกร]]ประจำวง (Resident Conductor) [[วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ]] และ [[วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร]] (National Symphony Orchestra - NSO)
วันเกิด 27 มิถุนายน พ.ศ.2513
ในครอบครัว มีลูก 2คน คนแรกเป็นผู้หญิ ชื่อ วรวลัญธ์ โปตะวนิช ชื่อเล่น การ์ตูน วันเกิด 25 สิงหาคม พ.ศ. 2540
คนที่สองเป็นลูกชาย ชื่อ วรปรัชญ์ โปตะวนิช ชื่อเล่น ต๊อบ วันเกิด 27 มิถุนายน พ.ศ. 2545
ภรรยา ชื่อ ตริงจิตต์ โปตะวนิช ชื่อเล่น ตุ๋ม วันเกิด 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513
'''วานิช โปตะวนิช''' ({{lang-en|Vanich Potavanich}}) นัก[[ทรัมเปต]] หัวหน้ากลุ่มทรัมเปต และ[[วาทยกร]]ประจำวง (Resident Conductor) [[วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ]] และ [[วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร]] (National Symphony Orchestra - NSO)
 
วานิช จบการศึกษาจาก [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] และ Rotterdam Conservatory ที่ประเทศ เนอเธอร์เเลน ปัจจุบันเป็นข้าราชการอยู่ที่สำนักการสังคีต กรมศิลปากร สอนวิชาทรัมเปตอยู่ที่ โรงเรียนดนตรีมีฟ้า <ref>http://www.mifah.com/mcontents/marticle.php?headtitle=mcontents&id=12226&Ntype=4</ref>เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาทรัมเปตและเป็นผู้ควบคุมวง Buu Symphonic Band สาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นอาจารย์พิเศษที่[[วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต]]
 
วานิช โปตะวนิช เป็นผู้อำนวยการด้านดนตรี ของวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน
ผู้ใช้นิรนาม