ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร"

(แทนที่คำอัตโนมัติ (-[[ภาพ: +[[ไฟล์:) ด้วยบอต)
 
* '''คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์'''
** สาขาวิชาการท่องเที่ยว
** สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
** สาขาวิชาการท่องเที่ยว
** สาขาวิชาการโรงแรม
 
== พระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม