ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบบจัดการฐานข้อมูล"

* เก็บรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในฐานข้อมูลไว้ในพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้มักจะถูกเรียกว่า [[เมทาดาตา]] (MetaData) ซึ่งหมายถึง "ข้อมูลของข้อมูล"
* ควบคุมให้ฐานข้อมูลทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้นะ
* ควบคุมสถานะภาพของคอมพิวเตอร์ในการแปลสถาพฐานข้อมูล ส.ท
 
== รายชื่อระบบจัดการฐานข้อมูล ==
ผู้ใช้นิรนาม