ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐบอลติก"

เพิ่มขึ้น 12 ไบต์ ,  9 ปีที่แล้ว
แจ้งลบด้วยสจห.
(แจ้งไม่เป็นสารานุกรมด้วยสจห.)
(แจ้งลบด้วยสจห.)
{{ลบ}}
 
{{ไม่เป็นสารานุกรม}}
ประเทศที่แยกออกมาจากประเทศใหญ่เคยเป็นรัฐรัฐหนึ่งของประเทศนั้นเช่น รัสเซียประเทศที่แยกออกมา ได้แก่ เอทโทเนีย ลิทัวเนีย ลัทเวีย เป็นต้น
6,528

การแก้ไข