ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ข้อต่อ"

เพิ่มขึ้น 49 ไบต์ ,  12 ปีที่แล้ว
* '''[[ข้อต่อแบบเบ้า]] (Ball and socket joint) ''' จัดว่าเป็นข้อต่อที่มีความอิสระในการเคลื่อนไหวสูงที่สุด เนื่องจากสามารถเคลื่อนไหวได้ในสามมิติ อย่างไรก็ตาม ข้อต่อแบบเบ้ามีโอกาสเลื่อนหลุดได้ง่าย จึงจำเป็นต้องมี[[เอ็นรอบข้อต่อ]]และ[[กล้ามเนื้อ]]จำนวนมากเพื่อเพิ่มความเสถียรของข้อต่อ ตัวอย่างของข้อต่อแบบเบ้า ได้แก่[[ข้อต่อกลีโนฮิวเมอรัล]] (glenohumeral joint) ของ[[ไหล่]] และ[[ข้อต่อสะโพก]] (hip joint)
* '''[[ข้อต่อแบบบานพับ]] (Hinge joint) ''' มีการเคลื่อนไหวในสองมิติคล้ายบานพับประตู ตัวอย่างของข้อต่อแบบบานพับ เช่น [[ข้อศอก]]และ[[ข้อเข่า]]
* '''[[ข้อต่อแบบเดือยหรือแบบหมุน]] (Pivot joint or rotary joint) ''' เป็นข้อต่อที่กระดูกชิ้นหนึ่งจะมีส่วนยื่นออกไปเป็นเดือย และรับกับกระดูกอีกชิ้นที่มีลักษณะคล้ายเบ้าหรือวงแหวน ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวแบบหมุนตามแนวแกนของเดือย ตัวอย่างที่เห็นชัด คือ[[ข้อต่อระหว่างกระดูกสันหลังชิ้นที่ 1 และชิ้นที่ 2]] (Atlantoaxial joint) ซึ่งทำให้มีการหมุนของศีรษะและลำคอได้
* '''[[ข้อต่อแบบวงรี]] (Ellipsoidal/Condylar joint) ''' มีพื้นผิวของข้อต่อคล้ายกับข้อต่อแบบเบ้า แต่จะมีการจำกัดการเคลื่อนไหวในด้านใดด้านหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ข้อต่อของ[[ข้อมือ]]
* '''[[ข้อต่อแบบอานม้า]] (Saddle joint) ''' เป็นข้อต่อที่มีการประกบกันของส่วนเว้าของปลายกระดูกทั้งสองในแนวที่ต่างกัน ทำให้มีการจำกัดการหมุน ตัวอย่างเช่น[[ข้อต่อฝ่ามือ]] (carpometacarpal joint) ของนิ้วหัวแม่มือ
11

การแก้ไข