ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รางวัลช่อการะเกด"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
{{เรียงลำดับ|ช่อการะเกด}}โลกหนังสือ ฉบับเรื่องสั้น ชุดที่ 1 "วันเวลาที่ผ่านเลย"
 
รวมเรื่องสั้นของนักเขียนร่วมสมัย
 
โดยสุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการ
ฉบับพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ : พฤษภาคม 2521
 
ฉบับพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ : พฤษภาคม 2521
 
โลกหนังสือ ฉบับเรื่องสั้น ชุดที่ 2 "ราคาแห่งชีวิต"
 
รวมเรื่องสั้นของนักเขียนร่วมสมัย
 
โดยสุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการ
ฉบับพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ : มีนาคม 2522
 
ฉบับพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ : มีนาคม 2522
 
โลกหนังสือ ฉบับเรื่องสั้น ชุดที่ 3 "คลื่นหัวเดิ่ง"
 
รวมเรื่องสั้นของนักเขียนร่วมสมัย
โดยสุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการ
 
ฉบับพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ : กันยายน 2522
โดยสุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการ
 
ฉบับพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ : กันยายน 2522
 
โลกหนังสือ ฉบับเรื่องสั้น ชุดที่ 4 "เพชรน้ำงาม"
 
รวมเรื่องสั้นของนักเขียนร่วมสมัย
 
โดยสุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการ
ฉบับพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ : กันยายน 2523
 
ฉบับพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ : กันยายน 2523
[[หมวดหมู่:รางวัลวรรณกรรม]]
{{โครงวรรณกรรม}}
3

การแก้ไข