ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมาคมพระคริสตธรรมไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== ประวัติการก่อตั้งสมาคมพระคริสตธรรมไทย ==
{{เก็บกวาด}}
 
ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เป็นช่วงที่ประเทศไทยกำลังอยู่ในระหว่าง การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในทุกด้านพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง ประกาศเลิกทาส ทรงเปลี่ยนระบบราชการโดยนำเอาระบบตุลาการเยี่ยง ตะวันตกมาใช้
มีการปรับปรุงการเก็บภาษีแผ่นดิน
ผู้ใช้นิรนาม