ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คาเมนไรเดอร์ดราก้อนไนท์"

:อายุ - 21 ปี
:{{แถบสี|brown}} '''คาเมนไรเดอร์สเปียร์''' (Kamen Rider Spear) / '''อัลเบิร์ต โช''' (Albert Cho)
:คาเมนไรเดอร์ที่ปรากฏตัวเป็นคนที่ 10 น้องชายของแดนนี่เข้าร่วมเป็นคาเมนไรเดอร์พร้อมกับแดนนี่พี่ชายของตนถูกขังโดยดราก้อนไนท์
:อายุ - 18 ปี
:{{แถบสี|brown}} '''คาเมนไรเดอร์สเปียร์''' (Kamen Rider Spear) (คนที่ 2) / '''เชส''' (Chase)
ผู้ใช้นิรนาม