ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วรรณะ (ศาสนาฮินดู)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{รอการตรวจสอบ}}
{{เก็บกวาด}}
 
ในหลักความเชื่อของ[[ศาสนาฮินดู]] ได้แบ่งคนที่อยู่เป็น 4 วรรณะ (varna) มีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปตามความสำคัญของแต่ละบุคคล เพื่อแบ่งหน้าที่ทางสังคม คือ
 
47

การแก้ไข