ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระสีวลีเถระ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
# [http://www.84000.org/one/index.shtml เว็บไซต์ 84000]
# [http://www.dharma-gateway.com/monk-specialist-index-page.htm เว็บไชต ธรรมะ เกตเวย์]
# [http://www.thaibuddhiststore.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B5-9-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B9-%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2 ธนารัตนโชติสังฆภัณฑ์] พระสิวลี
 
 
{{เอตทัคคะบุคคล}}
40

การแก้ไข