ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การตรึงพระเยซูที่กางเขน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต เพิ่ม: ga:Céasadh Íosa)
{{ป้ายเตือนปีคศ}}
[[ไฟล์:SVouet.jpg|thumb|220px|“การตรึงกางเขนของพระเยซู” โดย [[ซิโมน วูเอท์]] (Simon Vouet) ที่ [[เจนัว]] (ค.ศ. 1622)]]
'''การตรึงกางเขนของพระเยซู''' ([[ภาษาอังกฤษ]]: Crucifixion of Jesus) เป็นเหตุการณ์ในชีวิตของ[[พระเยซู]]ที่ถูกบันทึกใน[[พระวรสาร]]ทั้งสี่ฉบับ<ref>[[นักบุญแม็ทธิวอีแวนเจลลิส|แม็ทธิว]] {{bibleverse-nb||Matthew|27:33-44|47}}; [[นักบุญมาร์คอีแวนเจลลิส|มาร์ค]] {{bibleverse||Mark|15:22-32|47}}; [[นักบุญลูคอีแวนเจลลิส|ลูค]] {{bibleverse||Luke|23:33-43|47}}; [[นักบุญจอห์นอีแวนเจลลิส|จอห์น]] {{bibleverse||John|19:17-30|47}}</ref> เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากที่[[พระเยซูถูกจับ]] และ ถูก[[พระเยซูถูกพิพากษา|พิพากษา]] ในทาง[[คริสต์ศาสนวิทยา]] การสิ้นพระชนม์ของพระองค์ เป็นเหตุการณ์ที่เป็นหัวใจสำคัญที่มี ส่งอิทธิพลต่อให้เกิดเหตุการณ์อื่นๆ ที่ติดตามต่อเนื่องมา นอกจากนั้น การสิ้นพระชนม์ของพระองค์ก็เป็นสัญลักษณ์สำคัญทางปรัชญาในการความเชื่อ เป็นการเสียชีวิตของผู้ที่มาช่วยโลกซึ่ง เห็นได้จาก[[ทุกขกิริยาของพระเยซู|การทรมานและความตาย]]ของ[[เมสไซยาห์]]เพื่อเป็นการไถ่บาปของให้มวลมนุษย์ ตามด้วย[[พันธสัญญาใหม่]]ที่กล่าวถึง [[การสิ้นพระชนม์และการคืนชีพของพระเยซู|การคืนชีพ]]ในสามวันหลังจากทรงสิ้นพระชนม์ และการทรงมาปรากฏตัวพระวรกายต่ออัครสาวก ก่อนที่จะ[[อัสสัมชัญของพระเยซู|เสด็จขึ้นสวรรค์]]<ref>[[นักบุญจอห์นอีแวนเจลลิส|จอห์น]] {{bibleverse-nb||John|19:30–31|47}}; [[นักบุญมาร์คอีแวนเจลลิส|มาร์ค]] {{bibleverse-nb||Mark|16:1|47}}; [[นักบุญมาร์คอีแวนเจลลิส|มาร์ค]] {{bibleverse-nb||Mark|16:6|47}}</ref>
 
การทรมานและการเสียชีวิตของพระเยซูบนกางเขนมักจะเรียกกันว่า “[[ทุกขกิริยาของพระเยซู]]” (Passion) ซึ่งมาจากภาษากรีก “Passover” ซึ่งเป็นเทศกาลของ[[ชาวยิว]] ปรัชญา[[คริสต์ศาสนา]]กล่าวว่า พระเยซูพลีชีพเพราะบาปของมวลมนุษย์ซึ่งเป็น ดังปรากฏในพระธรรมที่รู้จักกันในนาม “[[การรับบาปแทน]]” (Substitutionary atonement]) กล่าวกันว่าความตายของพระองค์ถูกทำนายไว้ล่วงหน้าในคัมภีร์ฮิบบรูเช่น เพลงของอิไซยาห์[[ผู้เผยพระวจนะ|อิสยาห์]]ที่กล่าวถึง การทรมานของผู้รับใช้พระเจ้า<ref>"Passion, the." Cross, F. L., ed. อ็อกฟอร์ดพจนานุกรมของวัดคริสเตียน. นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ด. ค. ศ. 2005</ref>
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม