ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กิจกรรมทางเพศของมนุษย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''พฤติกรรมทางเพศของมนุษย์''' หรือ '''กิจกรรมทางเพศของมนุษย์''' ({{lang-en|human sexual behavior หรือ human sexual practices หรือ human sexual activities}}) มีความหมายถึงการปฏิบัติที่มนุษย์ได้พบและปลดปล่อยเรื่องทางเพศ มีหลากหลายกิจกรรมแตกต่างกันไป อย่างเช่นแผนการในการหาคู่ (จับคู่และแสดงพฤติกรรม) การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, ความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางร่างกายหรืออารมณ์ รวมถึงการมี[[เพศสัมพันธ์]]
 
894

การแก้ไข