ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปราสาทพระเทพบิดร"

แทนที่คำอัตโนมัติ (-[[ภาพ: +[[ไฟล์:) ด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(แทนที่คำอัตโนมัติ (-[[ภาพ: +[[ไฟล์:) ด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
[[ภาพไฟล์:Prasat Phra Thep Bidorn.jpg|thumb|200px|ปราสาทพระเทพบิดร]]
 
'''ปราสาทพระเทพบิดร''' เป็นปราสาทเพียงองค์เดียวใน[[วัดพระศรีรัตนศาสดาราม]] เป็นปราสาทจตุรมุข ยอดปรางค์มี[[นภศูล]] และ[[มงกุฎ]]อยู่บนยอด ประดับ[[กระเบื้องเคลือบ]] องค์เดียวใน[[ประเทศไทย]]
ปราสาทพระเทพบิดร สร้างขึ้นในสมัยรัชกาล[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] เมื่อปี [[พ.ศ. 2398|พ.ศ. ๒๓๙๘]] เดิมชื่อว่า '''พุทธปรางค์ปราสาท''' เมื่อแรกนั้นมีพระราชประสงค์จะอัญเชิญ[[พระแก้วมรกต]]มาไว้ แต่เมื่อสร้างเสร็จเห็นว่าคับแคบไม่เหมาะแก่การพระราชพิธี จึงมิได้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานดังพระราชดำริ
 
[[ภาพไฟล์:บูรพ.jpg|150px|left|thumb|พระบรมรูปพระบูรพกษัตริยาธิราชภายในองค์ปราสาทพระเทพบิดร]]
 
ในปี [[พ.ศ. 2446|พ.ศ. ๒๔๔๖]]ได้มีการซ่อมแซมแล้วให้เปลี่ยนนามเป็น '''ปราสาทพระเทพบิดร''' [[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระบรมรูป[[ราชวงศ์จักรี|พระบูรพกษัตริย์]] แห่ง[[กรุงรัตนโกสินทร์]]ทั้ง ๕ องค์มาไว้<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2461/D/116.PDF พระราชพิธี เชิญพระบรมรูปจากพระที่นั่งศิวาไลยมหาปราสาท ประดิษฐาน ยังปราสาทพระเทพบิดร พระพุทธศักราช ๒๔๖๑], เล่ม ๓๕, ตอน ง, ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๑, หน้า ๑๑๖ </ref> ทั้งมีพระบรมราชโองการให้มีการถวายบังคมพระบรมรูป เป็นประจำทุกปีในวันที่ ๖ เมษายน ซึ่งทรงกำหนดให้เป็น[[วันจักรี]] ตั้งแต่ [[พ.ศ. 2461|พ.ศ. ๒๔๖๑]] เป็นต้นมา ปัจจุบันได้มีการประดิษฐานพระบรมรูปเพิ่มตามการเปลี่ยนรัชสมัย จนถึงรัชกาลที่ ๘ แล้ว
 
[[ภาพไฟล์:Bangkok Wat-Phra-Kaeo Kinnari.jpg|thumb|270px|กินนร (ซ้าย) และ อัปสรสีห์ (ขวา)]]
บนฐานไพทีด้านหน้า และรอบๆ ปราสาทพระเทพบิดรจะมีรูปหล่อโลหะเป็นรูป[[สัตว์หิมพานต์]] ซึ่งหล่อในสมัยรัชกาลที่ ๕ สร้างเป็นคู่ ตัวผู้ตัวเมีย รวม ๗ คู่ ดังนี้
 
9,147

การแก้ไข