ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมัยละแวก"

เพิ่มขึ้น 421 ไบต์ ,  11 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{เก็บกวาด}}
อาณาจักรเขมรมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่เมืองละแวก ตั้งแต่พ.ศ. 2096 ถึง พ.ศ. 2136 ตรงกับช่วงประมาณสงครามคราว[[การเสียกรุงครั้งที่ 1|เสียกรุงครั้งที่ 1]] เป็นยุคสมัยที่อาณาจักรเขมรรุ่งเรืองขึ้นเป็นครั้งแรกหลักจากประสบกับความเสื่อมโทรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสองร้อยกว่าปี โดยกัมพูชาในสมัยนี้มีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกับ[[สเปน]] (ผิดกับชาติเพื่อนบ้านอื่นๆ เช่นพม่า ไทย เวียดนาม มลายู ซึ่งติดต่อกับโปรตุเกสเป็นส่วนใหญ่) ประกอบการที่ศัตรูสำคัญอย่างอาณาจักรอยุธยากำลังอ่อนแอด้วยการรุกรานของพม่า ทำให้กัมพูชาสามารถขึ้นมาเป็นฝ่ายรุกได้ แต่ก็เป็นช่วงเวลาอันสั้นเท่านั้น เพราะกรุงละแวกได้ถูกเผาทำลายลงอย่างรวดเร็วด้วยการรุกรานของทัพสยาม ในรัชสมัย[[สมเด็จพระนเรศวรมหาราช]] ทำให้กัมพูชาเข้าสู่กลียุคอีกครั้ง
 
สมเด็จพระศรีสุคนธราชา กษัตริย์เขมรเมืองปาสาณได้ถูกเสนาบดีชื่อว่า เสด็จกัน ทำการปฎิวัติล้มราชบัลลังก์และทรงถูกสำเร็จโทษ เจ้าพระยาจันทราชาพระอนุชาต่างพระราชมารดาเสด็จลี้ภัยไปยังกรุงศรีอยุธยา ต่อมาถึงกลับเข้ามากัมพูชาอีกครั้งพร้อมกับกองทัพอยุธยาเพื่อทำสงครามทวงราชบัลลังก์คืนจากเสด็จกัน โดยเจ้าพระยาจันทราชาได้ประกอบพิธีราชาภิเษกขึ้นก่อนเป็น สมเด็จพระบรมราชาองค์บรมบพิตร หือ สมเด็จพระเจ้าบรมราชาที่ 3 เสด็จกันต่อมาได้สิ้นพระชนม์ในการรบกับพระบรมราชาในพ.ศ. 2069 เมื่อหมดเสี้ยนหนามแล้ว สมเด็จพระบรมราชาฯก็โปรดฯให้สร้างราชธานีแห่งใหม่ ชื่อว่า เมือง'''ละแวก''' หรือ '''ลงแวก'''<ref>พงศาวดารเขมร</ref> (Lovek)
3. '''พระบาทสมเด็จเสด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดี''' หรือ '''สมเด็จพระบรมราชาฯที่ 5''' หรือ สมเด็จพระสัตถา พ.ศ. 2119 – พ.ศ. 2136 เสียกรุงละแวกให้สมเด็จพระนเรศวร สวรรคตที่เมืองสเต็งตรึงพ.ศ. 2137
 
4. '''พระบาทสมเด็จเสด็จพระไชยเชาฐาธิเชษฐาธิราชรามาธิบดี '''โอรสของสมเด็จพระบรมราชาที่ 5 พระราชบิดาให้ประกอบพิธีราชาภิเษกเป็นกษัตริย์คู่กันกับพระอนุชา พ.ศ. 2127 – พ.ศ. 2136 สวรรคตที่เมืองสเต็งตรึงพ.ศ. 2137
 
5. '''พระบาทสมเด็จเสด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดี''' หรือ '''สมเด็จพระบรมราชาฯที่ 6''' โอรสของสมเด็จพระบรมราชาที่ 5 พระราชบิดาให้ประกอบพิธีราชาภิเษกเป็นกษัตริย์คู่กันกับพระเชษฐา พ.ศ. 2127 – พ.ศ. 2136 เสด็จหนีไปเมืองสเต็งตรึง ต่อมาเสด็จกลับมาขึ้นครองเมืองศรีสุนทรในพ.ศ. 2139
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
</br>
*[[ประวัติศาสตร์กัมพูชา]]
<references/>
 
{{start box}}
{{succession box|
title=ราชธานีกัมพูชา|
before=[[อาณาจักรเขมรจตุรมุข|จตุรมุข]]|
after=[[อาณาจักรเขมรศรีสุนทร|ศรีสุนทร]]|
years=พ.ศ. 2069 - พ.ศ. 2136
}}
{{end box}}
[[หมวดหมู่:รัฐสิ้นสภาพในทวีปเอเชีย]]
[[หมวดหมู่:รัฐและดินแดนที่ก่อตั้งในคริสต์ศตวรรษที่ 15]]
ผู้ใช้นิรนาม