ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ"

ย้อนการแก้ไขที่ 2425073 สร้างโดย 58.9.110.125 (พูดคุย)
(แทนที่ข้อความทั้งหมดด้วย " แม่งหัวควย จะเอาแต่เงินอย่างเดียว (ใต้โต๊ะ)...")
(ย้อนการแก้ไขที่ 2425073 สร้างโดย 58.9.110.125 (พูดคุย))
{{เว็บย่อวิกิ|[[WP:LEVEL]]}}
<div style="float:right">{{วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ}}</div>
'''ระดับการเขียนบทความ''' เป็นโครงการในวิกิพีเดียเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาบทความตามระดับการเขียน เนื้อหา และรูปแบบของบทความ เพื่อใช้ร่วมกับโครงการอื่นในการให้แนวคิดต่อกลุ่มผู้เขียน ว่าควรจะพัฒนาไปในทิศทางไหน (ในโครงการจะใส่ไว้ในส่วนพูดคุย) โดยการจัดระดับนี้ <u>เป็นเพียงการจัดระดับในแต่ละโครงการย่อย ซึ่งไม่ใช่การจัดระดับอย่างเป็นทางการของวิกิพีเดียทั้งหมด</u> แต่อย่างใด
 
ทุกคนในวิกิพีเดียสามารถจัดระดับของแต่ละบทความได้ แต่อาจต้องการศึกษานโยบายการจัดระดับบทความ และวิธีการสำหรับโครงการนั้นๆเพิ่มเติม วิธีการจัดระดับโดยทั่วไปจะใส่ตัวแปรในแม่แบบ เช่น ถ้าต้องการกำหนดให้บทความในระดับ "ดี" ให้ใส่คำสั่ง
แม่งหัวควย จะเอาแต่เงินอย่างเดียว (ใต้โต๊ะ)มีเอกสารจะรอให้มันเซ็นแม่งก็ไม่ยอมเซ็นถ้าไม่มีซองขาว มึงก้อรอไปเถาะอยากจะบอกให้รู้ไว้ว่า
 
อาตมาไม่รับเงิน แต่ให้เอาใส่ซองขาว
<pre>|ระดับ = ดี </pre>
 
ซึ่งการจัดระดับนี้จะแสดงผลเฉพาะกับโครงการที่เข้าร่วมดูได้จากรายชื่อ [[#โครงการที่เข้าร่วม|โครงการที่เข้าร่วม]]
ในป้ายโครงการ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับระดับที่ถูกคนอื่นกำหนด คุณสามารถแก้ได้ตามต้องการโดยตรวจสอบกับเกณฑ์ที่กล่าวไว้ด้านล่าง โปรดทราบว่าบางโครงการอาจมีเกณฑ์ที่ต่างจากด้านล่างนี้
 
== ระดับบทความ ==
{{ระดับบทความ}}
 
นอกจากนี้ ยังมีโครงการวิกิบางโครงการที่มีการจัดระดับบทความเป็นของตัวเอง ซึ่งอาจมีเงื่อนไขที่แตกต่างออกไปหรือเพิ่มเติมจากเงื่อนไขที่ปรากฎในตารางด้านบนนี้ ซึ่งประกอบด้วย
* [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิวรรณศิลป์#การจัดระดับคุณภาพของบทความ#แนวทางการจัดระดับคุณภาพ|โครงการวิกิวรรณศิลป์]]
 
== คำถามที่ถามบ่อย ==
;จัดระดับบทความเพื่ออะไร : ระบบการจัดระดับบทความช่วยให้แต่ละโครงการสามารถเฝ้าดูคุณภาพของบทความในแต่ละสาขาวิชา และจัดลำดับงานสำหรับบทความต่างๆ
 
;การจัดระดับบทความเป็นทางการหรือไม่ : ตามความจริงแล้วไม่ใช่ ซึ่งปกติแล้วสำหรับใช้ภายในแต่ละโครงการ และไม่ใช่การจัดระดับของทั้งโครงการทั้งหมดแต่อย่างใด
 
;ทำไมระดับในบางบทความไม่ได้รับการอัปเดตบ่อยอย่างที่ควรจะเป็น : การจัดระดับบทความขึ้นอยู่กับโครงการนั้นที่เข้าร่วม คุณอาจสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และช่วยเหลือในการอัปเดตและจัดระดับบทความในโครงการที่คุณสนใจ
 
;ทำอย่างไรหากไม่เห็นด้วยกับระดับบทความดังกล่าว : คุณสามารถเปลี่ยนระดับตามที่คุณคิดว่าเหมาะสม หรือเห็นควร และเพื่อเป็นมารยาทที่ดีควรระบุความเห็นใน[[วิกิพีเดีย:คำอธิบายอย่างย่อ|คำอธิบายอย่างย่อ]] สำหรับกรณีที่มีการขัดแย้ง สมาชิกในโครงการดังกล่าวสามารถอภิปรายเพื่อสรุปและตัดสินระดับบทความที่ดีที่สุดสำหรับบทความนั้น
 
== โครงการที่เข้าร่วม ==
<!-- กรุณาเพิ่มโครงการของคุณได้ที่นี่โดยเรียงตามชื่อโครงการวิกิภาษาไทย และแจ้ง [[ผู้ใช้:Jutiphan]] เพื่อเพิ่มงานไปในบอตคุง และสคริปต์จัดให้ -->
{| class="wikitable" width="600px"
! โครงการ !! รายละเอียด !! เว็บย่อ
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความกายวิภาคศาสตร์|บทความกายวิภาคศาสตร์แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความกายวิภาคศาสตร์|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความกายวิภาคศาสตร์|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิกายวิภาคศาสตร์|หน้าโครงการ]] || WP:ANATOMY
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความการ์ตูนญี่ปุ่นแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความการ์ตูนญี่ปุ่นแบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความการ์ตูนญี่ปุ่น|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความการ์ตูนญี่ปุ่น|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิการ์ตูนญี่ปุ่น|หน้าโครงการ]] || WP:MANGA
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความการทหารแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความการทหารแบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความการทหาร|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความการทหาร|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิการทหาร|หน้าโครงการ]] || WP:MILITARY
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความคณิตศาสตร์แบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความคณิตศาสตร์แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความคณิตศาสตร์|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความคณิตศาสตร์|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิคณิตศาสตร์|หน้าโครงการ]] || WP:WPM
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความเฉลิมพระเกียรติแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความเฉลิมพระเกียรติแบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความเฉลิมพระเกียรติ|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความเฉลิมพระเกียรติ|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:ร่วมเขียนบทความเฉลิมพระเกียรติ|หน้าโครงการ]] || WP:CELEBRATE
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความดาราศาสตร์แบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความดาราศาสตร์แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความดาราศาสตร์|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความดาราศาสตร์|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิดาราศาสตร์|หน้าโครงการ]] || WP:ASTRO
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความเพลงแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความเพลงแบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความเพลง|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความเพลง|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิเพลง|หน้าโครงการ]] || WP:MUSIC
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความแพทยศาสตร์แบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความแพทยศาสตร์แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความแพทยศาสตร์|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความแพทยศาสตร์|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิแพทยศาสตร์|หน้าโครงการ]] || WP:MED
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความเทคโนโลยีสารสนเทศแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความเทคโนโลยีสารสนเทศแบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความเทคโนโลยีสารสนเทศ|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความเทคโนโลยีสารสนเทศ|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิไอที|หน้าโครงการ]] || WP:INFOTECH
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความประเทศแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความประเทศแบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความประเทศ|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความประเทศ|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศ|หน้าโครงการ]] || WP:COUNTRY
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความประเทศไทยแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความประเทศไทยแบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความประเทศไทย|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความประเทศไทย|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศไทย|หน้าโครงการ]] || WP:THAI
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความประเทศฝรั่งเศสแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความประเทศฝรั่งเศสแบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความประเทศฝรั่งเศส|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความประเทศฝรั่งเศส|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศฝรั่งเศส|หน้าโครงการ]] || WP:FRANCE
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความประวัติศาสตร์แบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความประวัติศาสตร์แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความประวัติศาสตร์|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความประวัติศาสตร์|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประวัติศาสตร์|หน้าโครงการ]] || WP:HISTORY
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความพฤกษาแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความพฤกษาแบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความพฤกษา|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความพฤกษา|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิพฤกษา|หน้าโครงการ]] || WP:BOTANY
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความพุทธศาสนาแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความพุทธศาสนาแบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความพุทธศาสนา|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความพุทธศาสนา|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิพระพุทธศาสนา|หน้าโครงการ]] || WP:BUDDHISM
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความเภสัชกรรมแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความเภสัชกรรมแบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความเภสัชกรรม|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความเภสัชกรรม|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิเภสัชกรรม|หน้าโครงการ]] ||
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความฟุตบอลแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความฟุตบอลแบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความฟุตบอล|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความฟุตบอล|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิฟุตบอล|หน้าโครงการ]] || WP:FOOTBALL
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความวรรณศิลป์แบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความวรรณศิลป์แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความวรรณศิลป์|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความวรรณศิลป์|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิวรรณศิลป์|หน้าโครงการ]] || WP:LIT
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความวิดีโอเกมแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความวิดีโอเกมแบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความวิดีโอเกม|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความวิดีโอเกม|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิวิดีโอเกม|หน้าโครงการ]] || WP:VDOGAME
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความวิทยาศาสตร์แบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความวิทยาศาสตร์แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความวิทยาศาสตร์|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความวิทยาศาสตร์|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิวิทยาศาสตร์|หน้าโครงการ]] || WP:SCIENCE
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความสามก๊กแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความสามก๊กแบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความสามก๊ก|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความสามก๊ก|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสามก๊ก|หน้าโครงการ]] || WP:ROTK
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความสัตววิทยาแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความสัตววิทยาแบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความสัตววิทยา|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความสัตววิทยา|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสัตววิทยา|หน้าโครงการ]] || WP:ZOOLOGY
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความสถานศึกษาแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความสถานศึกษาแบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความสถานศึกษา|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความสถานศึกษา|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสถานศึกษา|หน้าโครงการ]] || WP:UNIVERSITY
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความอัลบั้มเพลงแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความอัลบั้มเพลงแบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความอัลบั้ม|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความอัลบั้มเพลง|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิอัลบั้มเพลง|หน้าโครงการ]] || WP:ALBUM
|-
|}<!-- กรุณาช่วยใส่โครงการใหม่เรียงตามอันดับตามชื่อโครงการวิกิภาษาไทย -->
 
== การเข้าร่วมโครงการและเรียกใช้งานบอต ==
;ป้ายโครงการ
ป้ายโครงการที่ใช้ในการจัดระดับควรอยู่ในกลุ่มชื่อแม่แบบ และนำหน้าด้วยแม่แบบตามด้วยหัวข้อ โดยกรุณาดูตัวอย่าง และอ้างอิงโค้ดจากป้าย {{tl|บทความสัตววิทยา}} ซึ่งใช้โค้ดแนะนำรุ่นล่าสุด
 
;หมวดหมู่
สร้างหมวดหมู่สำหรับรองรับการทำสถิติ ซึ่งควรจะมีหมวดหมู่ดังนี้:
* หมวดหมู่:บทความ...แบ่งตามระดับคุณภาพ
* -> หมวดหมู่:บทความ...ที่ยังไม่ได้จัดระดับ
* -> บทความ...ระดับรายชื่อ
* -> บทความ...ระดับคัดสรร
* -> บทความ...ระดับคุณภาพ
* -> บทความ...ระดับดี
* -> บทความ...ระดับพอใช้
* -> บทความ...ระดับโครง
โดยหมวดหมู่ย่อยควรใส่ {{tl|ระดับหมวด}}
 
;การเข้าร่วม
คุณสามารถเข้าร่วมได้ทันทีด้วยการเพิ่มโครงการวิกิของคุณไปในหัวข้อโครงการที่เข้าร่วม ในส่วนตารางด้านบน ชื่อโครงการควรเริ่มต้นโดยโครงการวิกิ จากนั้นคุณควรแจ้ง[[ผู้ใช้:Jutiphan|ผู้ดูแลบอตปัจจุบัน]]ที่ใช้ในโครงการนี้เพื่อให้เพิ่มงานคำนวณสถิติอัตโนมัติ และความสามารถบนสคริปต์จัดให้ สำหรับโครงการใหม่
 
{{โครงการวิกิพีเดีย}}
 
[[หมวดหมู่:การจัดระดับบทความ| ]]
[[หมวดหมู่:โครงการวิกิ]]
 
[[en:Wikipedia:WikiProject Council/Assessment FAQ]]
[[la:Vicipaedia:Aestimatio]]
[[nl:Wikipedia:Wikiproject/Projectgroep/Artikel beoordeling FAQ]]
[[pl:Wikipedia:Ocena jakości]]
[[ru:Википедия:Совет ВикиПроектов/ЧаВО по оценке статей]]
1,726

การแก้ไข