ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเซนต์ดอมินิก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''โรงเรียนเซนต์ดอมินิก''' ({{Lang-en|St. Dominic School}}) ตั้งอยู่บน[[ถนนเพชรบุรี]] [[แขวงมักกะสัน]] [[เขตราชเทวี]] เป็น[[โรงเรียนในเครือซาเลเซียน]] บนเนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ จัดเป็น[[โรงเรียนเอกชน]]ขนาดกลาง ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน [[กระทรวงศึกษาธิการ]] เดิมทีชื่อว่า โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ [[12 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2504]]<ref>[http://www.sd.ac.th/websd2008/about_school/history%5B1%5D.html ประวัติโรงเรียน] sd.ac.th</ref>
 
โรงเรียนเซนต์ดอมินิกเปิดรับเฉพาะนักเรียนชาย([[โรงเรียนชายล้วน]]) ตั้งแต่ชั้น ป.1 ถึง ม.6 มีครูไทยจำนวน 153173 คน ครูต่างชาติ จำนวน 515 คนและนักเรียนรวมประมาณ 3,000 คน นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะปานกลางถึงฐานะดี ผู้ปกครองมีอาชีพเป็นนักธุรกิจ [[แพทย์]] [[วิศวกร]] ฯลฯ
 
== บุคคลมีชื่อเสียงที่เรียนจบจากโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ==
ผู้ใช้นิรนาม