ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่น้ำโขง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
<!-- แหล่งน้ำไหล -->
| length = 4,880 [[กิโลเมตร|กม.]]
| passing_territories= {{TIB}}<br>
{{CHN}}<br>
{{MYA}}<br>
47

การแก้ไข