ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อรรถบำบัด"

เพิ่มขึ้น 157 ไบต์ ,  14 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางภาษาและการพูด)
 
4. คัดเลือกและประยุกต์ ใช้เครื่องช่วย อุปกรณ์เสริมวัสดุ เพื่อทดแทนให้เหมาะสมกับสภาพของผู้ป่วย
5. เผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันความผิดปกติทางภาษาและการพูด
 
ที่มา
คุณปรียา หล่อวัฒนพงษา
(นักอรรถบำบัด ร.พ.จุฬาลงกรณ์)
ผู้ใช้นิรนาม