ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มวยไท่เก๊กตระกูลอู่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัด 9:
เนื่องจากในอดีตอาจาย์ผู้สอนมวยไทเก็กตระกูลอู่ได้รับศิษย์ค่อนข้างน้อย วิทยายุทธ์ชนิดนี้จึงเผยแพร่ในวงจำกัด สำหรับในประเทศไทยมีการเชิญอาจารย์จากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาฝึกสอนที่สวนลุมพินี
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
{{เริ่มอ้างอิง}}
1. คณิต ครฑหงษ์(2527).มวยไทเก๊ก.สำนักพิมพ์สุขภาพใจ,กรุงเทพฯ
2. หลี่ เว่ย หมิง (ไม่ปรากฎปีที่พิมพ์).ประวัติมวยไทเก็กสกุลอู่.ชมรมมวยไทเก็กสกุลอู่แห่งประเทศไทย ,กรุงเทพฯ
 
{{จบอ้างอิง}}
==แหล่งข้อมูลอื่น==
*[http://www.wuhaotaichi.in.th/ สมาคมมวยไทเก็กตระกูลอู่แห่งประเทศไทย]
5

การแก้ไข