ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:วิกิพีเดียในภาษาอื่น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
<div id="lang-10000">
; <small>ภาษาที่มีจำนวนบทความ 25,000 บทความขึ้นไป :</small>
:[[:zh:|中文 (จีน)]] &middot; [[:fi:|Suomi (ฟินแลนด์)]] &middot; [[:no:|Norsk (นอร์เวย์)]] &middot; [[:eo:|Esperanto (เอสเปรันโต)]] &middot; [[:sk:|Slovenčina (สโลวาเกีย)]] &middot; [[:da:|Dansk (เดนมาร์ก)]] &middot; [[:hecs:|עבריתČeská (ฮีบรูเช็ก)]] &middot; [[:cshe:|Českáעברית (เช็กฮีบรู)]] &middot; [[:huca:|MagyarCatalà (ฮังการีกาตาโลเนีย)]] &middot; [[:cahu:|CatalàMagyar (กาตาโลเนียฮังการี)]] &middot; [[:ro:|Română (โรมาเนีย)]] &middot; [[:sr:|Српски (เซอร์เบีย)]] &middot; [[:sl:|Slovenščina (สโลวีเนีย)]] &middot; [[:id:|Bahasa Indonesia (อินโดนีเซีย)]] &middot; [[:tr:|Türkçe (ตุรกี)]] &middot; [[:lt:|Lietuvių (ลิทัวเนีย)]] &middot; [[:bg:|Български (บัลแกเรีย)]] &middot; [[:uk:|Українська (ยูเครน)]] &middot; [[:ko:|한국어 (เกาหลี)]]
</div>
 
ผู้ใช้นิรนาม