ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผลกระทบภายนอก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัด 4:
 
ส่วนผลกระทบในทางที่ก่อให้เกิดผลเสียจะเรียกว่า ผลกระทบภายนอกทางลบ (Negative Externality หรือ External Cost) เช่น ผลกระทบต่อชุมชนซึ่งเกิดจากการก่อมลภาวะของโรงงาน
 
ต้นทุนหรือประโยชน์ต่อสังคมที่เกิดจากผลกระทบภายนอกมักจะไม่ถูกนำมาคิดคำนวนในต้นทุนของสินค้าและบริการ จึงทำให้ราคาของสินค้าและบริการมักจะสูงหรือต่ำจนเกินไป ทำให้กลไกตลาดในปัจจุบันยังไม่สะท้อนถึงผลกระทบต่างๆต่อสังคมหรือสภาวะแวดล้อมโดยรวม
 
[[หมวดหมู่:เศรษฐศาสตร์]]
13

การแก้ไข