ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิธีใช้:สื่อ/เสียงและวิดีโอ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
# เลือกตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ที่คุณต้องการ
# คลิกไอคอนในคอลัมน์''download''
# รอการดาวน์โหลดซิปไฟล์ ใช้เวลาโดยทั่วไป 18 นาทีสำหรับโมเด็มความเร็ว 56k หรือเร็วกว่าขึ้นกับความเร็วในการเชื่อมต่อ
#Wait for the zip archive to download. This should take around 18 minutes on a 56k modem, or quicker if you have a faster connection.
# เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นให้คลิกที่ซิปไฟล์เพื่อขยายไฟล์ออกมา
#Once downloading has finished, double click the zip archive to extract the files.
# คัดลอกแอปพลิเคชั่นของเอ็มเพลเยอร์สู่โฟลเดอร์
#Copy the MPlayer Application to your Applications folder.
# เมื่อการคัดลอกเสร็จสิ้น คุณสมารถใช้เอ็มเพลเยอร์ในการเล่นเพลงและวิดีโอจากวิกีพิเดีย
#When the copy operation finishes, you can use MPlayer to play audio and video files from {{SITENAME}}.
 
* '''[[w:Itunes|iTunes/QuickTimeไอทูนส์]]'''
#Download iTunes fromกาวน์โหลดโปรแกรมไอทูนส์จากเว็บไซต์ [http://www.apple.com/itunes/ Appleแอปเปิล]
# ติดตั้งโปรแกรมไอทูนส์
#Install iTunes.
#Obtain theคัดลอกจากพลักด์อินของ [http://www.xiph.org/quicktime/ XiphQT] plugin
# ปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งที่ไฟล์ readme
#Follow the installation instructions in the readme
#You may now use iTunes or QuickTime to play (and convert)คุณสามารถใช้ไอทูนส์และควิกไทม์ในการเล่นหรือแปลงไฟล์ Vorbis andและ Theora files, or subscribe toหรือสมัคร Vorbis-based podcasts (throughผ่าน RSS feeds orหรือ XSPF playlists).
# คุณสามารถใช้วิธีการข้างต้นในการเล่นไฟล์เสียงและวิดีโอในวิกิพีเดียในโปรแกรม[[ซาฟารี (เว็บเบราว์เซอร์)|ซาฟารี]]หรือโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์อื่นๆของแม็คโอเอสเท็น
#Using this method allows playback of {{SITENAME}} audio/video content within [[Safari (web browser)|Safari]] and other Mac OS X web browsers.
 
*'''[[VLC media player]]''' is a media player which can play Vorbis and Theora files.
12,123

การแก้ไข