ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาลภาษีอากร (ประเทศไทย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
เป็นศาลที่ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2530 มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีภาษีอ่กรอากร ซึ่งมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากคดีแพ่งทั่วไป เพราะเป็นขั้พิพาทข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับรัฐอันเนื่องมาจากการเก็บภาษีอากร
การอุทรณ์ในคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลภาษีอากรให้อุทรณ์ไปยังศาสลฏีกาทรณ์ไปยังศาลฏีกา ไม่ต้องผ่านศาลอุทรณ์เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินคดี
ผู้ใช้นิรนาม